BUTESCU ART STUDIO se doreşte a fi o modalitate modernă de promovare a artei şi culturii in general şi in special a artelor plastice.

Asociaţia BAS vă pune la dispoziţie servicii care ţin de domeniul artei:

  • realizarea de expoziţii şi vernisaje,
  • promovarea picturii, a portretului, a peisajului citadin, rural, natură statică, artă abstractă,
  • organizarea de concursuri, cursuri şi programe de instruire şi educaţie in domeniile culturii şi artei, inclusiv cu participare internaţională;
  • editarea unor publicaţii de artă – reviste, buletine informative, broşuri, volume ocazionale, calendare, afişe, pliante, cataloage etc in format electronic şi tipărit;
  • organizarea de tabere de creaţie artistică, colocvii, seminarii, conferinţe, mese rotunde, cursuri de vară naţionale şi internaţionale
  • consultanţă,
  • achiziţii de materiale şi instrumente de pictură.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați pagina de Contact